Projekty due-diligence

Projekty due-diligence sprowadzają się do oceny sytuacji, w której aktualnie znajduje się przedsiębiorstwo oraz identyfikacji bieżących i mogących pojawić się w przyszłości ryzyk.

Czytaj więcej

Doradztwo w zakresie rachunkowości

Usługę tą adresujemy przede wszystkim do podmiotów, które prowadzą swoje własne działy księgowości lub zastanawiają się nad reorganizacją aktualnych działów w swojej firmie.

Czytaj więcej

Biznesplany, prognozy i analizy finansowe

Proponujemy naszym Klientom tak istotną dla prowadzonych biznesów usługę, jaką jest opracowanie biznesplanów, prognoz i analiz finansowych.

Czytaj więcej

Wycena przedsiębiorstw, znaków towarowych, testy na utratę wartości aktywów

Wśród proponowanych przez nas usług znajduje się nie tylko wycena przedsiębiorstw i znaków towarowych, lecz również test na utratę wartości aktywów.

Czytaj więcej

Projekty due-diligence


Projekty due-diligence sprowadzają się do oceny sytuacji, w której aktualnie znajduje się przedsiębiorstwo oraz identyfikacji bieżących i mogących pojawić się w przyszłości ryzyk. 

W przypadku prawidłowo przeprowadzonego due-diligence Klient może liczyć na wiele korzyści, takich jak m.in. rzetelna i wyczerpująca informacja o przedsiębiorstwie, ocena potencjalnych ryzyk występujących w procesie inwestycyjnym, powiązanych z procesem nabycia oraz integracją.

Oferujemy analizę w zakresie:

 • wyników finansowych  
 • kapitału obrotowego 
 • rachunkowości zarządczej 
 • wydatków inwestycyjnych 
 • przepływów środków pieniężnych 
 • zobowiązań podatkowych  
 • zagadnień związanych z zatrudnieniem 

Doradztwo w zakresie rachunkowości  


Usługę tą adresujemy przede wszystkim do podmiotów, które prowadzą swoje własne działy księgowości lub zastanawiają się nad reorganizacją aktualnych działów w swojej firmie. 

Doradztwo w zakresie rachunkowości rozumiemy bardzo szeroko, a nasze doradztwo obejmuje m.in. organizację struktur księgowych „od zera”, pomoc we wdrożeniu programów finansowo – księgowych, doradztwo przy automatyzacji procedur i ich optymalizacji, a także wsparcie przy sporządzeniu sprawozdań finansowych zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych. 

Biznesplany, prognozy i analizy finansowe


Proponujemy naszym Klientom tak istotną dla prowadzonych biznesów usługę, jaką jest opracowanie biznesplanów, prognoz i analiz finansowych.

Dzięki przeprowadzonej przez nas analizie finansowej Klienci mogą poznać problematyczne obszary w swojej firmie, zrozumieć przyczyny pojawiających się problemów, zyskują niezbędną wiedzę do wprowadzenia zmian oraz ewentualnej restrukturyzacji firmy, a także całościową ocenę sytuacji finansowej, w której aktualnie znajduje się firma. Wykonujemy również prognozy finansowe i wyceny przedsiębiorstw niezbędne w procesach transakcji kapitałowych oraz biznesplany będące podstawą podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 

 Wycena przedsiębiorstw, znaków towarowych, testy na utratę wartości aktywów


Wśród proponowanych przez nas usług znajduje się nie tylko wycena przedsiębiorstw i znaków towarowych, lecz również test na utratę wartości aktywów. 

Największą korzyścią płynącą z wyceny aktywów, a jednocześnie jej celem jest zapewnianie wiedzy stanowiącej podstawę zarządzania firmą. Wycenę przedsiębiorstw i znaków towarowych wykorzystuje się najczęściej w transakcjach sprzedaży lub w ramach restrukturyzacji przedsiębiorstw. Poza wskazanymi usługami oferujemy również testy weryfikujące, czy posiadane przez naszych Klientów aktywa (m.in. udziały i akcje w innych spółkach, wartości niematerialne i prawne) nie utraciły wartości, co ma kluczowe znaczenie przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego. 

Realizacja usługi wyceny przedsiębiorstwa w krokach od prośby do realizacji: 

 

Krok 1

Etap analityczny

 • Określenie przedmiotu i celu wyceny 
 • Zapoznanie się z działalnością wycenianego podmiotu, planami rozwoju, (inwestycyjnymi, finansowymi)   
 • Przegląd sprawozdań i danych finansowych z lat poprzednich 
 • Wybór najwłaściwszych metod wyceny (metody dochodowe, metody majątkowe, metody porównawcze  

Krok 2

Etap wyceny

 • Praca w oparciu o uzyskane dokumenty, przygotowanie prognoz finansowych etc.   
 • Robocze spotkania z Klientem, bieżące omawianie stanu realizacji prac  
 • Współpraca z zewnętrznymi specjalistami (rzeczoznawcy majątkowi)  

Krok 3

Raportowanie 

 • Spotkanie podsumowujące z kierownictwem jednostki 
 • Przekazanie sporządzonego raportu w wyceny