Kontakt

  ABC Audit Sp. z o.o.

  ul. ks. Jakuba Wujka 7A/20
  61-581 Poznań
  (wejście od ul. Niedziałkowskiego)

  ABC AUDIT SP. Z O.O.
  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VII Wydział Gospodarczy;
  KRS: 0000261901; NIP: 781-17-87-256; REGON 300367062; Kapitał zakładowy 50.000 zł