CO MÓWIĄ O NAS NASI KLIENCI?

W roku 2014 rozszerzyliśmy współpracę z ABC Group o usługę doradztwa biznesowego firmy ABC Audit Sp. z o.o. w zakresie usprawnienia organizacji rachunkowości zarządczej, sprawozdawczości finansowej i planu kont.

W efekcie realizowanych prac ABC Audit zaproponowała rozwiązania zmierzające do:

 • wdrożenia zintegrowanego oprogramowania finansowo-księgowego firmy Insert,
 • poprawy jakości sporządzanych sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne,
 • przygotowania planu kont wspomagającego raportowanie na potrzeby zarządu,
 • przygotowania wzoru raportu finansowego w podziale na projekty (tzw. MPK),
 • poprawy efektywności prac realizowanych przez dział księgowy,
 • poprawy sposobu wymiany informacji miedzy działem księgowości a pozostałymi działami funkcjonującymi w firmie,
 • poprawy sposobu wymiany informacji między działem księgowości a zarządem.

Prace zostały zrealizowane terminowo i zgodnie z przyjętymi założeniami. Udana współpraca w tym zakresie pozytywnie przełożyła się na system szczegółowej analizy poszczególnych realizowanych projektów, budżetowania i kontroli przychodów oraz kosztów całej firmy.

Wysoko oceniamy usługi świadczone przez ABC Group i pragniemy podkreślić pełen profesjonalizm. Ponadto sposób współpracy, zaangażowanie, terminowość i dobre przygotowanie merytoryczne zasługuje na polecenie ABC Group innym firmom.

Dzięki wsparciu ze strony ABC Group firma nasza sprawnie zbudowała i zorganizowała swój dział finansowo- księgowy oraz elastycznie dostosowała system rachunkowości do potrzeb zarówno zewnętrznych instytucji jak i wewnętrznych wymogów  zarządczych.

Zaproponowane przez ABC Group narzędzia i rozwiązania w zakresie planu kont oraz podziału rachunku zysków i strat na Miejsca Powstawania Kosztów (Profit and Cost Centers) sprawdzają się 
w bieżącej analizie rentowności sprzedawanych przez nas produktów.

W naszych kontaktach biznesowych zawsze spotykamy się z kompetencją i co najważniejsze, z oferowaniem pełnej pomocy w jakichkolwiek problemach związanych z księgowością 
i podatkami.

Mogę z czystym sumieniem polecić ABC Group zarówno początkującym przedsiębiorcom, jak i tym, którzy mają już uznaną pozycję na rynku i chcą zoptymalizować swoje procesy biznesowe.

W związku z powstaniem spółki w 2009 roku nawiązaliśmy współpracę z grupą kapitałową ABC Group, która w ramach spółki ABC Audit Sp. z o.o. ABC Accounting Sp. z o.o. świadczyła dla nas usługi w zakresie niezbędnym do założenia i organizacji naszej firmy oraz wdrożenia i optymalizacji systemu księgowego.

W zakres zrealizowanych przez ABC Group prac wchodziły m.in.:

 • ścisła współpraca z kierownictwem firmy w kwestiach organizacyjno-prawnych,
 • konsultacje w zakresie wdrożenia zintegrowanego systemu finansowo księgowego pozwalającego na analizę przychodów i kosztów w podziale na grupy produktów,
 • doradztwo w zakresie planowania i budżetowania wyników finansowych firmy,
 • wsparcie w tworzeniu kalkulacji kosztów produktu oraz narzędzi do analizy przychodów i kosztów.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z usług grupy kapitałowej ABC Group i postrzegamy ją jako rzetelnego i profesjonalnego Partnera biznesowego, którego wsparcie w znacznym stopniu przyczyniło się do organizacji i zwiększenia efektywności procesów w obszarze finansowo księgowym

W związku z powstaniem w Polsce naszego centrum finansowego poprosiliśmy o wsparcie merytoryczne oraz sugestie specjalistów z firmy ABC Audit Sp. z o.o.

Projekt realizowany wspólnie ze specjalistami z firmy ABC Audit Sp. z o.o. polegał na stworzeniu rozwiązań pozwalających na sprawną reorganizację działów księgowo-finansowych spółek powiązanych z naszą grupą kapitałową i stworzenie jednego centralnego ośrodka księgowo-finansowego obsługującego wszystkie podmioty naszej grupy. W ramach prac przeprowadzono między innymi:

 • analizę wewnętrznych procedur związanych z księgowym zamknięciem okresu sprawozdawczego (miesiąca),
 • analizę wewnętrznych procedur w zakresie kontroli wewnętrznej oraz obiegu dokumentów księgowych,
 • zaproponowano rozwiązania zmierzające do poprawy terminowości oraz organizacji naszego centrum finansowego.

Wnioski i propozycje zaprezentowane przez ABC Audit Sp. z o.o. okazały się bardzo pomocne przy ustalaniu zakresu obowiązków pracowników naszej firmy oraz wyraźnie przyczyniły się do poprawy obiegu dokumentów i informacji pomiędzy poszczególnymi działami. Uważamy, że spółka ABC Audit jest godnym partnerem biznesowym dla firm planujących reorganizację swojej działalności, a doświadczenie i know-how specjalistów 
z ABC Audit pozytywnie przekłada się na działalność współpracujących z nimi podmiotów.

Firma ABC Audit Sp. z o.o. świadczyła w roku 2014 dla naszej spółki usługę doradztwa biznesowego. Doradztwo to miało na celu poprawę osiąganych przez naszą firmę wyników finansowych, przy zachowaniu niezmienionego stanu zatrudnienia.

            Zespół ABC Audit Sp. z o.o. wykonał poniższe czynności uwzględniając nasze priorytety i oczekiwania:

 •  opracował dokumentację pozwalającą jasno zobrazować początkową sytuację finansową spółki;
 • trafnie zidentyfikował główne czynniki wpływające negatywnie na wyniki finansowe ostatnich lat;
 • zaproponował działania naprawcze, które pozwoliły w sposób szybki i zauważalny kontrolować i ograniczyć wspomniane czynniki w przyszłości;
 • pomógł stworzyć system wynagradzania naszych pracowników oparty o osiągane wyniki naszej spółki.

Oceniamy zespół ABC Audit Sp. z o.o., jako bardzo profesjonalny – między innymi dzięki pomocy  ze strony ABC byliśmy w stanie w sposób przejrzysty i zrozumiały zaprezentować naszym pracownikom system motywacyjny, który pozytywnie przełożył się na wynik finansowy naszej firmy.

Efekt prac ABC Audit Sp. z o.o. pozwolił nam podjąć działania naprawcze, bez obaw o ich merytoryczne podstawy i sposób wdrożenia.

Z kim dotychczas pracowaliśmy?