Faktoring

Łukasz Skarzyński

0

Oferowanie kontrahentom tzw. „kredytu kupieckiego”, a więc wydłużonego terminu płatności za zakupione przez nich produkty i usługi jest powszechnie stosowaną praktyką wśród przedsiębiorców. Coraz częściej dochodzi jednak do sytuacji, w których kupujący zwleka z uregulowaniem swoich zobowiązań. Prowadzić to może do zatorów płatniczych, w efekcie których spółka może utracić płynność finansową. Zapobiegać takim sytuacjom można […]

Informacja o COVID-19 w Sprawozdaniu z działalności jednostki

Łukasz Skarzyński

0

W związku z przygotowanymi przez Komitet Standardów Rachunkowości rekomendacjami odnośnie sporządzania sprawozdania finansowego w czasie pandemii COVID-19 przygotowaliśmy dla Państwa streszczenie najważniejszych zaleceń dotyczących sporządzania Sprawozdania z działalności jednostki (dalej również jako: „Sprawozdanie”), a także przykłady sformułowań do wykorzystania w Sprawozdaniu. COVID-19 należy potraktować jako zdarzenie na tyle istotne z punktu widzenia osiągniętych wyników finansowych […]