Faktoring

Łukasz Skarzyński

0

Oferowanie kontrahentom tzw. „kredytu kupieckiego”, a więc wydłużonego terminu płatności za zakupione przez nich produkty i usługi jest powszechnie stosowaną praktyką wśród przedsiębiorców. Coraz częściej dochodzi jednak do sytuacji, w których kupujący zwleka z uregulowaniem swoich zobowiązań. Prowadzić to może do zatorów płatniczych, w efekcie których spółka może utracić płynność finansową. Zapobiegać takim sytuacjom można […]